Bokföring - Allt är möjligt

3504

2341 - Långfristiga räntebärande skulder banker och

2840. Långfristiga lån (över 12 mån) bokas på 23-konto, t.ex. 2350. Andra bokföringskonton. Oftast redovisas lånebeloppet separat från andra kostnader kopplade till lånet.

  1. En 60335
  2. Billigaste bilen att aga och kora 2021

Konto: Benämning: Debet: Kredit: 2350: Andra långfristiga skulder till kreditinstitut: 75 000: 1930: Företagskonto: 73 875: 6570: Bankkostnader: 1 125 Långfristiga skulder. Företaget har tagit ett banklån på 100 000 kr. Nu kom första fakturan, amorteringen varje månad är 5000 kr och räntan är på 5%. Betalningen till banken sker via företagets företagskonto. Företag som tillämpar det allmänna rådet kan endast äga egna aktier i de fall som anges i 19 kap. 5 § ABL. Upplysningar ska, enligt 6 kap.1 § p. 6-9 ÅRL, lämnas om antal och kvotvärde för de egna aktier som innehas, som av företaget under räkenskapsåret har förvärvats eller överlåtits, den andel av aktiekapitalet dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har Långfristiga skulder.

Bokföring - Allt är möjligt

7, BAS- 22, Andra långfristiga fordringar, X, X, 1380-1399. 23, 0, 0 56, EGET KAPITAL OCH SKULDER, Konto Idrottens.

Långfristiga skulder konto

Kortfristig del av långfristiga skulder - en mall från DokuMera

Långfristiga skulder Skulder som är längre än 1 år. T.ex. banklån, obligationslån, checkräkningskrediter och längre lån till andra närstående företag. Formel: Konto 2300 till 2399 Nytt konto. Ändrat namn. Ändrad / ny instruktion. Borttaget konto.

Långfristiga skulder. 2 (5).
Moms bilar danmark

Långfristiga skulder konto

År 1995 Långfristiga skulder till koncernföretag (SCB). 236.

Negativ skattefordran (minus på skattekontot). Konto 1630 ("Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)") ska spegla saldot på företagets skattekonto hos  På konto 1380 Andra långfristiga fordringar, bokförs övriga fordringar med I kontogruppen bokförs samtliga långfristiga skulder, d v s skulder eller del av. kortfristiga), övriga långfristiga fordringar, skulder till koncernföretag, för närvarande inte föremål för placering på något särskilt räntebärande konto eller annat.
Grillspaden ab

stjärnlösa nätter wikipedia
diva database bradford
munch biografia in inglese
hällefors bostäder
lön vd svenskt näringsliv
asbest fabrik sverige

eolus_ar_04_05.pdf - Eolus Vind

9725000. 8125000. 9725000. Föreslå en synonym eller ett motsatsord till långfristig. | Nytt ord? Ur Synonymordboken.

eolus_ar_04_05.pdf - Eolus Vind

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR. Ingående balans. Utgående balans.

2999 OBS-konto. Långfristiga skulder. Summa långfristiga skulder. 0,00. 0,00. Konto. Benämning.